Přehled vzdělávacích akcí na Dačicku v červnu

Přehled vzdělávacích akcí na Dačicku – květen 2024

Řídicí výbor MAP Dačice IV zasedal 9. 4. 2024

Vzdělávací akce na Dačicku v dubnu

Seminář pro učitele Abaku

Vzdělávací akce na Dačicku v březnu

Setkání ředitelů a pedagogů ZŠ v ORP Dačice

Informativní setkání ke kvalitě vzdělávání na Dačicku

Projekt MAP Dačice IV

MAP Dačice IV