Zápis z jednání Řídicího výboru MAP Dačice III 23. 11. 2023