Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice (pppcb.cz)

Obsah poradenských služeb poskytovaných může být naplňován různými poradenskými činnostmi se žáky, jejich zákonnými zástupci a učiteli (přímá pedagogicko-psychologická a přímá speciálně-pedagogická činnost), resp. činnostmi, které s přímou činností souvisejí. Poskytování poradenských služeb vymezující standardní činnosti školských poradenských zařízení a jednotlivých poskytovatelů poradenských služeb v těchto zařízeních (psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a metodiků prevence v PPP), jsou třemi hlavními oblastmi činností:

  • individuální nebo skupinová, komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí, žáků a studentů vyšších odborných škol,
  • speciálně pedagogická a psychologická intervence poskytovaná dětem předškolního věku, žákům mateřských, základních a středních škol, studentům vyšších odborných škol a zákonným zástupcům; poradenská pomoc pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a/nebo intervenční péče PPP (tzv. intervence ve škole pro žáky),
  • informační a metodická činnost a poradenská podpora (např. metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence, poradenská pomoc zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům škol při uplatňování podpůrných opatření, metodická pomoc učitelům při tvorbě inkluzívního prostředí třídy, tvorba a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků a další); příprava podkladů pro vzdělávací opatření, evidence a dokumentace.

Další články

Jak mluvit s dětmi o sexu
Děti to chtěj vědět taky!
Jak mluvit s dětmi o těle, sexu a intimitě - workshop pro rodiče...
Vliv základní školy na volbu střední školy
Česká školní inspekce zkoumá, jak velký vliv má základní škola na volbu střední školy uchazečů...
ScioBot – AI pomocník pro přípravu hodiny
Společnost SCIO představuje AI pomocníka do výuky...
Publikace: Pozor schod! aneb co s nadaným žákem
NPI vydalo publikaci Pozor schod! aneb co s nadaným žákem...
Kyberpohádky
...
Classroomscreen.com
Pracovní plocha s nástroji pro učitele...