Kvalitní škola

Kvalitní škola

Kvalitní škola – Úvod (kvalitniskola.cz)

Cílem metodického portálu připraveného Českou školní inspekcí je maximální podpora škol školských zařízení  (na většině místech portálu pro zjednodušení jen „škola“), jejich ředitelů a učitelů na cestě ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání, a to zejména s využitím metod, postupů a nástrojů vlastního hodnocení.
Metodický portál Kvalitní škola je tedy základním zdrojem inspirací zejména pro vlastní hodnocení a poskytuje vedení škol i učitelům na jednom místě mnoho relevantních podkladů využitelných při sledování kvality vzdělávání a při aktivitách vedoucích k jejímu zvyšování. Obsahovou osou, ke které se metodický portál váže, jsou kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v jednotlivých modifikacích a s popisem té nejvyšší, cílové, tedy tzv. výborné úrovně. K jednotlivým hodnoticím kritériím jsou pak navázána další metodická doporučení a odkazy na příklady inspirativní praxe nástroje využitelné při vlastním hodnocení.

Další články

Jak mluvit s dětmi o sexu
Děti to chtěj vědět taky!
Jak mluvit s dětmi o těle, sexu a intimitě - workshop pro rodiče...
Vliv základní školy na volbu střední školy
Česká školní inspekce zkoumá, jak velký vliv má základní škola na volbu střední školy uchazečů...
ScioBot – AI pomocník pro přípravu hodiny
Společnost SCIO představuje AI pomocníka do výuky...
Publikace: Pozor schod! aneb co s nadaným žákem
NPI vydalo publikaci Pozor schod! aneb co s nadaným žákem...
Kyberpohádky
...
Classroomscreen.com
Pracovní plocha s nástroji pro učitele...